Niedziela Palmowa w skansenie w Sierpcu

niedziela_palmowa_sierpc_2011

Niedziela Palmowa w skansenie w Sierpcu.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen założony w roku 1971 w Sierpcu.

Na terenie obejmującym 60,5 ha zgromadzono ponad 80 obiektów małej i dużej architektury. W skład ekspozycji wchodzi: 11 zagród chłopskich z przełomu XIX i XX wieku; zrekonstruowany dworek szlachecki; XVIII-wieczny kościół drewniany z miejscowości Drążdżewo; drewniany wiatrak reprezentujący najstarszy i najpopularniejszy na terenach Europy typ młynów wiatrowych, [koźlak]; wystawy stałe w Galerii rzeźby ludowej i Powozowni. Obecnie w Muzeum zgromadzonych jest ponad 13 000 eksponatów. /wikipedia//autorzy/