Zgliszcza

Ogień strawił doszczętnie wszystko.
Przez kolejny rok ruiny zawaliły się.
Obecnie został tylko ślad na ziemi…