Stadion Domicjana

Stadion Domicjana – Wzgórze Palatyn przy Forum Romanum, Rzym.