Pracownia 19

Pracownia 19, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, czerwiec 2010 r.

Końcoworoczna wystawa rysunku Pracowni nr 19. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2009/2010 r. Prowadzący zajęcia Dr hab. Jacek Staszewski.