Piwnice Staromiejskie w Warszawie

Piwnice Staromiejskie w Warszawie, ul. Jezuicka 4, sierpień 2010 r.

Adaptacja piwnic staromiejskich – strona projektu
Informacje na stronie internetowej wykonawcy renowacji piwnic – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta