Pisanka wielkanocna z 1947 r.

Jajo kacze z namalowaną na nim farbami katedrą włocławską i dedykacją dla bp. Stefana Wyszyńskiego.

Pełen opis na portalu Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego