Ambona z placu Zwycięstwa, 2.06.1979 r.

Ambona z Mszy św. na pl. Zwycięstwa, którą celebrował Jan Paweł II 2.06.1979 r. podczas swojej I wizyty w Polsce.

Pełen opis na portalu Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego